PEAPIISKOPI  KARJASEKIRI


KIRIKUTEATED:


Koguduse kantselei on avatud ja õpetaja kõnetunnid toimuvad kolmapäeviti kell 11.00 - 14.00SÜNDMUSTE  KALENDER:

N,30.03.    kell    10.00    EELK  LÄÄNE  PRAOSTKONNA  SINODI JUMALATEENISTUS  KIRIKUS, millele järgneb sinodi koosolek
Kullamaa kultuurimajas                                      
Koosoleku päevakord:

I. Sinodi avamine kell 11.30

II. Päevakorra kinnitamine ja rakendamine.

III. EELK Lääne praostkonna 2015.a. tegevuse aruanne - praost Leevi Reinaru.

IV. EELK Lääne praostkonna nõukogu aruanne – praostkonna sekretär Tiina Võsu.

V. EELK Lääne praostkonna 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne.

VI. EELK Lääne praostkonna 2017.a. aasta eelarve.

VII. EELK Lääne praostkonna 2018.a. maksu kinnitamine.

VIII. EELK Lääne praostkonna kirikukogu saadikute ja asemike valimine.

IX. EELK piiskopi ettekanne.

X. Kohapeal algatatud küsimused.

XI. Sinodi koosoleku lõpetamine orienteeruvalt kell 16:30.

(Sinodi jumalateenistus ja koosolek on huvilistele avatud)

P, 02.04.    kell    11.00   Jumalateenistus  kogudusemajas
                                                                      

K, 05.04.    kell    18.00   Lauluproov kogudusemajas ( tenorid, bassid )
                                                                             Märtsikuu  juhtsõnad:
Hallpea  ees  tõuse  üles  ja  vanale  anna  au!
Karda  oma  Jumalat !  Mina  olen  Issand!
3Ms 19:32