Vaimulikud ametitalitused

Jumal saadab inimest kogu tema elu jooksul.  Kiriku ülesandeks on vahendada Issanda armu läbi Jumala Sõna ja sakramentide, pakkuda julgustust ja tuge läbi erinevate kiriklike ametitalituste, mis on seotud kogu inimese elukaarega, tema sünnist surmani

Ristimises usaldame me endid Jumala armu hoolde.
Leerikoolis õpime tundma Jumalat ja Tema kirikut.
Laulatusel palume Jumala õnnistust ühisele eluteele oma väljavalituga.
Matuse talitusel palume Jumala rahu lahkunule ning lohutust leinajatele.

Hingehoidlikud talitused on haigete ja eakate külastamine kodus, haiglas, hooldekodus ning seal armulaua jagamine.                                                                                                                        

Palvetamise talitused on eestpalved, tänupalved, mälestamis- ja hingepalved.                                         

Pühitsemise talitusel palume Jumala ligiolu ja kaitset kodus, koolis, töökohas, jms.

Täpsema info ja abi saamiseks pöördu koguduse õpetaja poole.