KOGUDUSE  TEATED:


Aasta alguses toimuvad jumalateenistused kogudusemajas, mis on talvekirikuks külmal ajal.SÜNDMUSTE  KALENDER:

P, 21.01.  kell  11.00    Armulauaga  jumalateenistus


K, 24.01.   kell   18.00    Kooriproov  kogudusemajas.                                                                                                    
Jaanuarikuu  juhtsõnad:
Seitsmes  päev  on  Issanda, Sinu  Jumala  hingamispäev!
Siis  sa ei  tohi  toimetada  ühtegi  talitust, ei  sa ise  ega  su  poeg  ja  tütar, 
ei  su  sulane  ega  teenija,  ei  su  härg  ega  eesel  või mõni  muu su  loomadest, 
ka  mitte  võõras,  kes  on  väravais
                                    5Ms  5: 14