Selles rubriigis hakkame avaldama kodulehe lugejate kaastöid

Kodulehe toimetuse postkasti on saabunud Lembitu Tarangu lugemissoovitused, milles ta on põhjalikult analüüsinud ajalehte "Eesti Kirik". Lembitu kolumne lugedes avastad selle väljaande tõsise sisu ja varjatud väärtused, mis igapäevarutus ja infopaljususes võivad tähelepanuta jääda. Internetiajastul ei kao õnneks ükski ajalehenumber, mis võib kergesti juhtuda paberlehega. Ajaleht "Eesti Kirik" veebis

Lembitu kaastööd: LUGEMISSOOVITUS
                              
EESTI KIRIK MAIS-JUUNIS
                              MILLEST KIRJUTAB EESTI KIRIK AUGUSTIS
                              EESTI  KIRIK  SEPTEMBRIS
                              OKTOOBRIKUU  EESTI  KIRIK
                              EESTI  KIRIK  NOVEMBRIS

                              EESTI KIRIK UUE AASTA ALGUL
                              EESTI  KIRIK  JAANUARIS  2014
                              EESTI  KIRIK  VEEBRUARIS  2014
                              EESTI  KIRIK  MÄRTSIS  2014
                              EESTI  KIRIK  KEVADSUVEL 2014
                              EESTI  KIRIK  SÜGISE  ALGUL
                              EESTI  KIRIK  NOVEMBRIS

NB! Kaastööna sobivad peale lugemissoovituste muudki mõtteavaldused, millel on igavikuline või loominguline   väärtus ning mis sobivad /mahuvad/ meie väikese veebiruumiga  kodulehele.