Koguduse muusikatöö. Kontserdid kirikus

Koguduse muusikatööd teeb organist ja koorijuht Ivi Küla,   tel. 56 647609                                                                                        e-post: ivimeister@gmail.com. 
Organisatsioonilistes küsimustes abistab koorijuhti  Aili Ansel,                                                          tel. 55 625710  e-post: aili.ansel@gmail.com

Koguduse ansambel

Lauluharjutused toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 kogudusemajas.


Pärast pikka pausi, taas laulmas 1.nelipüha teenistusel
31.05.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontserdid  kirikus  2020