Koguduse  koor

2014. aasta sügisel täitus 60 aastat koguduse koori järjepidevast tegutsemisest. Selle tähtpäeva ära-märkimiseks toimus 26. oktoobril tänujumalateenistus, kus teenis kaasa täienenud koosseisu ja uue dirigendiga segakoor. Kaante vahele sai mahukas fotokroonika. Lühikoroonika koori tegevusest

60.hooaeg algas juubelipidustustega nii koguduse kui koori elus. Kevadel olime saanud uue koorijuhi, kes vapralt asus töö kallale, mida tegelikult sügavuti ei tundnud. Koguduse 650.juubeli pidulikul jumala-teenistusel esinesime 2 lauluga ja koori 60.juubelil 7 lauluga. Järgnes jõulukontsert kirikus ja "Veelkord kaunid jõululaulud" Kullamaa kultuurimajas koos Lihula lauljatega.Selle hooaja märksõnaks võiks olla kollektiivi kokkuharjumine koorijuhiga, mis toimus põhiliselt suvise laulupeo repertuaari õppides.

Hooaja kestel toimus 43 proovi, 8 esinemist, 1+1 laulupeo eelproovi ja laulupeo kontsert. Õppisime selgeks 31 laulu, millest 10 laulupeo laulu olid kõigile uued. Ülejäänud repertuaar oli kõige võõram meie heale koorijuhile.

61.hooaeg kujunes kaunis tavapäraseks, sest koori kohustused ja ülesanded on üldjuhul seotud kirikuaasta tähtpäevadega. Seekord esitasime jõulumuusikakontserdi kahasse Risti Põhikooli laululastega. Uut lauluvara õppisime põhiliselt suviseks Lääne Praostkonna laulupäevaks, mis oli vana-aja stiilis. Kuna koori ammune traditsioon on olnud ka reisimine, siis tegime üle pika aja  suvel 1-päevase palverännaku mööda  Rapla-, Järva- ja Lääne- Virumaa kirikuid, millele eelnes laululaager. Pildialbum

62.hooaeg algas sünnipäevalauas, sest kõige rohkem sünnipäevi on meie kooris  sügisel. Ühtlasi pidasime plaane algavaks hooajaks. Jõulukava sai seekord päris huvitav, sest oli täiesti uusi kaasaegseid laule ja mõned lemmikud ka jõululaulude kuldvarast. Kontserdile andis värvi  viiuldaja Ellen Luts, kes mängis kaasa lauludele ja esitas soolopala oreli saatel. Selle hooaja kulminatsiooniks oli Suure-Jaani laulupäev 17.juunil. Repertuaari õppimisel saime oma koori repertuaari 5 laulu, millega käisime  naaberkirikutes laulmas. Suve lõpus kutsuti koguduse koor osa võtma Kullamaa kihelkonna tantsu- ja laulupeost, kus laulsime kaasa rahvuslikku repertuaari.      Kõlab Kullamaa tantsu- ja laulupeo lõpulaul "Bleimanni polk                                                                                        /foto Eevi Pärt, 20.08.2017/
                                            Lääne Elu artikkel
                                                Loit Lepalaan 
                                     Pilte ja artikkel Lihula Teatajas
Fotomeenutusi 62. hooajast:
Pildialbum 2017.a. kevadistest  laulureisidest
Koori suvi 2017

Koori 63.tegevusaasta juhatas 3.septembril sisse esinemine Kirbla kirikus. Järgmise külaskäigu eel olid 1. ja 8. oktoobril laulmised  Kullamaa kirikus. 11. novembril kutsuti meid  Vändra kiriku 230. aastapäeva pidustustele. Laulsime seal  koos Vändra koguduse naiskoori ja Vändra õigeusukiriku kooriga. Ülevaade tähtpäevast ajalehes   "Eesti Kirik" .   Pilte: Vändra sõpradelt,    Ivi album

Jõuluaeg algas laulmisega Kullamaa kirikus 3.detsembril, 1. advendipühapäeva teenistusel, kus esitasime kolm laulu.  Jõulumuusika kontserdil kandsime ette 10 laulu, millest 8 täiesti uued.

2018.aasta algus lisas konkreetsed kohustused koori igapäevaellu lähemaks kaheks kuuks ja kogu hooaja lõpuni. Harjutasime repertuaari EV100ks kodukandi tähtsamate ürituste tarvis: 23.veebruaril Üdrumal ja 24.veebruaril Kullamaal.     Video: EV 100 Üdrumal
Paralleeselt õppisime repertuaari selle suve praostkonna laulupäevaks 2.juunil Nõval ja 1.nelipüha teenistuseks 20.mail. Praostkonna laulupäeval käisid Aili, Maire,Tiina, Ülle, Maire, Erik,Tiiu, Helve, Helle ja Ivi.      Päev Nõval sõnas ja pildis, Urmas Lauri "Lääne Elu"

64. hooaeg

Video 1.ülestõusmispühal, 21.aprillil 2019: U.Sisask "Sanctus"