Kullamaa kogudusel on kaks sõpruskogudust Soomes, mõlemad aastast 1989. Kehvadel aegadel on olnud sõpruskoguduste vaimne ja materiaalne abi ning tugi hindamatud. Tihe suhtlemine ja vastastikused külaskäigud on lähendanud meie koguduste töötegijaid ja liikmeid.

Raahen Seurakunta: http://www.raahenseurakunta.fi/ 

Pyhäjoen Seurakunta: http://www.pyhajoenseurakunta.fi/

     

 "Sest kui on head tahtmist  anda, siis on see vastuvõetav sel määral, kuidas jõud kannab, mitte üle jõu. Sest ei ole vaja, et mis teistele on kergenduseks, teile oleks koormaks, vaid tasakaalustuseks nende puudusele olgu see, mida teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie puudust ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutatud:

"Sellel, kel on palju, ei olnud ülearu, ja kel oli pisut, ei olnud puudust!" "
2Ko 8:12-15