Koguduse juhtorganid

Koguduse juhatus /valitud 05.03.2017/:

Ants Lipu     antslipu@gmail.com     52 73594 (juhatuse esimees)
Margus Jehe     
margus.jehe@mail.ee     55 48813   
Hannes Smitt      hannes.smitt@mail.ee    50 78711

Hillar  Vessart hillar.vessart@gmail.com 56 224261       
 

Koguduse nõukogu /valitud 05.03.2017/:

Ülle Kollo
Ants  Lipu
Kersti  Lipu
Tiina  Silk
Hannes  Smitt 
Merike  Strööm 

Lembitu Twerdjanski 


Nõukogu asendusliikmed:

Maire  Tiitus
Helga  Vahi

Koguduse revident:  Ülle  Kollo

 

Koguduse sinodisaadikud: Ülle  Kollo, Maire  Tiitus

Sinodi asendusliikmed: Tiina  Silk, Helga  Vahi