Kullamaa  kalmistu

Kullamaa kalmistust

Kullamaa kalmistule on püstitatud mitmeid haruldasi ja kunstipäraseid hauamärke ja – sambaid, mis tähistavad Kullamaal tegutsenud ühiskonnategelaste matmispaiku. Kirikaias  pakub huvi Sitakoti Matsi ratasrist aastast 1621. See on vanimaid säilinud ratasriste Eestis. Kiriku sisse ja ümber on maetud aadlikke ja mõisnikke, kelle perekonnaplatsid on ümbritsetud raudaedadega ja kaetud hauaplaatidega, millel saksakeelsed kirjad veel loetavad. Kullamaa kalmistule maetud kultuur- ja ühiskonnategelaste kohta on andmed kalmistu registris ja kalmistu värava juures asuval stendil. Kullamaa kirikuaed ja mitmed hauatähised on kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse. 

Kullamaa kalmistu asukoht ja kontakt

Kullamaa kalmistu asub Kullamaa külas, kabeli maaüksusel. Üks osa on Kullamaa valla omand ja teine osa EELK Kullamaa Püha Johannese koguduse omand (kirikuaed). Kalmistu on avatud iga päev. Kalmistuvaht Martin Tuulik, tel. 56875143, e-post: info@kullamaa.ee.
Matuse registreerimise ja hauaplatsi eraldamise korraldab kalmistuvaht. Luba matmiseks antakse surmatõendi alusel. Haua kaevamine ja matmine ilma kalmistuvahi nõusolekuta on keelatud. Vajalikud dokumendivormid matmise registreerimiseks ja hauaplatside kasutamiseks kehtestab vallavalitsus.
Kogudusele kuuluvale kalmistu osale matmiseks annab loa kogudus. Koguduse õpetaja  on Kari Tynkkynen, kelle  kontaktid: telefon 53055761, e-post: kari.tynkkynen@eelk.ee. 
Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri  on avaldatud Riigi Teatajas.

Info Lääne-Nigula valla kodulehel

Kalmistute register HAUDI: Lääne-Nigula valla kalmistud
                                             
 Kullamaa kalmistu