Koguduse muusikatöö. Kontserdid kirikus

Koguduse muusikatööd teeb organist ja koorijuht Ivi Küla,   tel. 56 647609                                                                                        e-post: ivimeister@gmail.com. 
Organisatsioonilistes küsimustes abistab koorijuhti  Aili Ansel,                                                          tel. 55 625710  e-post: aili.ansel@gmail.com

Koguduse  laulukoor

LAULUPROOVID  KOLMAPÄEVITI  KELL  18.00  KOGUDUSEMAJAS

24. detsembril laulsid koguduse lauljad ja  külalised (Heiki, Sirli-Johanna) /pildistas Ants/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontserdid  kirikus  2022


Tulemas:

8. mail kontsert Heinrich Göseken 410

29. mail Rudolf Tobiasele pühendatud kontsert