Kellatorn  150  

Kullamaa Püha Johannese kirik on algselt olnud    ühelööviline ilma tornita kolme võlviga koda-kirik.  Praeguse  väliskuju on kirik  omandanud 19,sajandi  lõpupoole, kui   ehitati  juurde  torn ja pikendati kirikuhoonet.  Vt. täpsemalt    ehitusajalugu (kirikud.muinas.ee).
Kiriku kellatorn on ehitatud kahes osas. Paekivist torniosa, mille kõrgus on 30,6 meetrit, valmis
1868. aastal.  
1869.aastal  ehitati  puitkonstruktsioonidest  kiivriosa,  mille kõrgus on 16,4 m.
Kellatorni  tipus asuv rist,  mille kõrgus on 185 cm ja  kuul,  läbimõõduga 87,5 cm seati ülesse
19. juulil 1869.aastal.

Kellatorni  ehitustöid  korraldasid  Kullamaa  koguduse  tolleaegne  õpetaja Paul  Eberhard  ja koguduse köster Johannes Bernhard Hirsch.  Ajalooraamatutest võib torni ehitajatena leida ehitusmeister   Adam Kelmanni, tuntud sepa Karl Bleimanni, Jüri Einbergi, Jüri Habermanni, Karel  Piflingu  ja    Voldemar Thomsoni nimed.  Ehitust rahastasid Kullamaa kogudus ja Kullamaa kihelkonna mõisad.

Kiriku kellatornis on kaks kella.
Väike pronksist tornikell valati 1828.a. C. Malmbergi valukojas Tallinnas, seati Kullamaal üles 1868.a. (prao tõttu ei ole enam kasutusel). Suur pronksist kell valati 1867.a. Dimitri Smagini valukojas Moskvas. Kell seati ülesse 1872.a. kevadpühadeks ja heliseb tänaseni. 

1932.a.
vajas kirik ja tornikiiver remonti, millle käigus avati ka muna ja selle sees olnud klaasist nõu.  Neist kaugetest sündmustest saab veidi aimu Lääne Elu 12.05.2020, lk.4  Kaire Reiljani loost
Harukordne on see, et 1932.a. augusti sündmus Kullamaal leidis  kajastamisest ajakirjanduses, mis on digitaliseeritud ja loetavad ka tänapäeval Digaris (gooti kirjas):  Lääne Elu: Läänemaa häälekandja, 17.august 1932, nr.64, lk.3   "Vanad kirjad Kullamaa kiriku tornis"    ja   Maaleht nr.88, 18.augustil 1932, lk.1.   "Ajaloolised dokuendid Kullamaa kiriku tornis"

05.04.2019 võeti rist ja amortiseerunud tornikuul maha. 
Esmased uudised ajakirjanik Urmas Laurilt ja fotod Katre Kullerilt  ajalehes Lääne Elu,
ERR uudiste saade Aktuaalne Kaamera  /Juhan Epner/
                                             Arvo Tarmula fotod 05.04.2019
3.veebruaril 2020.a. rahuldas Muinsuskaitseamet Kullamaa koguduse taotluse kiriku torniristi ja
-kuuli restaureerimiseks. Sellele eelnes uuring, mille käigus võeti eelmisel kevadel alla kuul ja rist. Restaureerimiseks on valminud Rändmeister OÜ projekt. Restaureerimistööde maksumus, mis sisaldab muuhulgas risti ja kuuli katmist lehtkullaga, on 20 868 €, sellest 8340 € on Muinsuskaitse- ameti toetus, koguduse omaosalus 12 528 €. Sihtannetustena laekus eelmisel aastal 11 100 €. Täpsemalt saab lugeda Urmet Koogi artiklist " Kullamaa kirik saab suveks kullatud risti ja kuuli" (ERR uudis 03.02,2020)

07.05.2020 saabus tagasi Juhan Kilumetsa Rändmeister OÜ restaureeritud rist, mida saab näha kirikus. Sündmusest kirjutas sõnumi Kaie Ilves.  Loe ONLINE.LE.EE 
Algasid kiired ettevalmistused restaureeritud risti ja uue tornikuuli pühitsemisteenistuse ja torni tagasi tõstmise läbiviimiseks.
Ajalehes "Eesti Kirik" (03.06.2020) , rubriigis UUDISEID PRAOSTKONDADES, on rahvale teada antud oodatud sündmusest Lääne praostkonnas Kullamaal. Aasta ilma risita olnud kirik saab oma uhkuse ja sära tagasi 6.juunil.   Loe uudist

Kullamaa koguduse suurpäev - 6.juuni 2020
Piiskop Tiit Salumäe pühitsemiskõne
Koguduse kodulehe uudis 06.06.2020: Jumala arm on Kullamaaga

"Jumal, Sind me kiidame, Sinu suurust ja Su võimu; Sinu loodut vaatleme, imetleme Sinu jõudu.  Nagu olid algusest, nii Sa jääd ka igavest!"  laulis täna kirikutäis rahvast tänulaulu. Üks oluline töö sai tehtud, oli põhjust Jumalat tänada ja üheskoos rõõmustada. Ajaloo-annaalidesse talletame rohkesti pilte ja kirjutisi sajandi suursündmusest Kullamaal.

ERR uudis
AK uudis

Lääne Elu galerii
Jaanus Lepalaane droonifotod

Lääne Elu nr.66, 11.06.2020,lk.4,5