Raadio- ja telesaated Kullamaa kirikust


EER, 19.09.2021   Tähendamisi. Kullamaa Püha Johannese kirik

EER, 12.09.2020  Eesti lugu.  Kullamaa kalmistul
EER, 19.09.2020  Eesti lugu.  Kullamaa kirikus

EER, 06.06.2020,  18.53   AK uudis sajandi sündmusest Kullamaal

EER, 05.04 2020  Aktuaalne Kaamera

ERR, 09.03.2014  Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 2/6 
                             /Reformatsiooni aja kirikuid Läänemaal: Ridala, Kullamaa, Martna tutvustab                                     kunstiajaloolane Krista Kodres. Kullamaa kirikus filmiti 27.jaan. 2014/ EER, 06.06.2020, 18:45   Raadiouudis tornikuuli ja risti paigaldamisest