Vaimulikud ametitalitused. Ametitalituste  hinnad

Jumal saadab inimest kogu tema elu jooksul.  Kiriku ülesandeks on vahendada Issanda armu läbi Jumala Sõna ja sakramentide, pakkuda julgustust ja tuge läbi erinevate kiriklike ametitalituste, mis on seotud kogu inimese elukaarega, tema sünnist surmani.
Vajalikku infot selle teema kohta  leiad EELK kodulehelt rubriigist  KIRIKLIKUD TALITUSED

Soovitatavad vaimulike  ametitalituste  hinnad Kullamaa koguduses: 

Koguduse nõukogu koosoleku otsusega 10.02.2013, nr.1/2 kehtestati koguduse poolt osutatavate vaimulike ametitalituste tasud järgmiselt:
ristimine - 32 €
laulatus - 150 €
leer  täiskasvanule - 64 €, õpilasele - 32 €
Koguduse nõukogu koosoleku otsusega 28.02.2016, nr.1/5  muudeti matusetalituse hindu järgmiselt:
matus koguduse liikmele - 100 €,
           kogudusse mittekuuluvale inimesele  - 160 €,
           muusika osas leppida kokku muusikutega otse

Vajadusel pöördu Info ja abi saamiseks koguduse õpetaja poole.