veebr
20

Kohtumine vallajuhtidegaKullamaa kogudus

19.veebruaril kohtusid koguduse esindajad Kullamaa valla juhtidega. 

Õpetaja Lembit Tammsalu andis lühiülevaate 2012.a. tegmistest ja plaanidest käesolevaks aastaks. Edasi jätkus arutelu ko- guduse kinnisvara teemadel, selle seisukorrast ja vajalikest investeeringutest. Koguduse juhtidena pidime nõustuma terava kriitikaga kiriku kui turismiobjekti olematul eksponeerimisel. Puudub iga- sugune informatsioon kirikuga seotud kultuuri-ja ajaloomälestiste kohta, väga halvas seisukorras on balti-saksa aadelkonna hauaplatsid, suvisest avatud kirikust ei piisa, kui puudub kompetentne ini- mene, kes jagaks selgitusi ja vastaks küsimustele. Kohtumise tulemusena lepiti kokku, et ühes- koos püütakse samm-sammult nimetatud puudusi kõrvaldama asuda.

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: