mai
30

"Sinu jälgedes käies on õndsus ....Kullamaa kogudus

... rõõmsalt jätkata maa peal Su tööd"

See rida kaunist laulust võiks kokku võtta kogu Su elutöö ja teenimise, kallis Urve!
Sinu senine elu on olnud teenimine. Sinu jalg pole astunud oma  vanemate ette elatud rajalt kõrvale. Sa oled joonud usuallikast ja laulnud Issanda kiituseks, levitanud Jumalasõna ja teeninud oma tööga ligimest ning teed seda kõike väsimatult edasi nii Tallinnas kui Kullamaal.
Tänust ja kiitusest olid kantud ka laulud ja kõned Su kaasteelistelt. Hardalt pidulik rohkete külalistega  tänujumalateenistus kirikus ja südamlik koosviibimine kogudusemajas meenutuste ning imelise muusika saatel - see kaunis  kevadpäev jääb kauaks meelde kõigile, kes sellest osa said. Lõpuks koos kätest kinni hoides soovisime üksteisele nii:

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!  
Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!
Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! Aamen


kõlab laul "Ära mine minust mööda, armas Jeesus, Sa ..."

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: