Koguduse  töötegijad  ja  juhtorganid

Koguduse õpetaja - Kari Antero Tynkkynen

õp Kari Tynkkyneni puhkuse ajal asendab teda õp Aarne Lätte.
telefon: 5105954
e-post: aarne.latte@gmail.com


Organist - Ivi  Küla

Juhatuse esimees - Ants Lipu


Koguduse nõukogu  /valitud 28.02.2021 /

Margus Jehe
Ülle Kollo
Ants Lipu
Kersti Lipu
Riin Roost
Merike Strööm
Hillar Vessart

Nõukogu asendusliikmed:

Loit Lepalaan
Tiina Silk


Koguduse juhatus 
/
valitud 28.02.2021 /

Margus Jehe    margus.jehe@mail.ee  55 48813
Ülle Kollo   yllekollo@hot.ee  50 96204
Ants Lipu   antslipu@gmail.com  52 73594  (juhatuse esimees)
Kari Tynkkynen  kari.tynnkynen@eelk.ee  53 055761
Hillar Vessart  hillar.vessart@gmail.com 56 224261 (juhatuse aseesimees)


Koguduse revident:  Tiina  Silk

Koguduse sinodisaadikud: Ülle  Kollo, Maire  Tiitus
Sinodi asendusliikmed: Riin Roost, Tiina Silk