Koguduse  koor

2014. aasta sügisel täitus 60 aastat koguduse koori järjepidevast tegutsemisest. Selle tähtpäeva ära-märkimiseks toimus 26. oktoobril tänujumalateenistus, kus teenis kaasa täienenud koosseisu ja uue dirigendiga segakoor. Kaante vahele sai mahukas fotokroonika. Lühikoroonika koori tegevusest

60.hooaeg algas juubelipidustustega nii koguduse kui koori elus. Kevadel olime saanud uue koorijuhi, kes vapralt asus töö kallale, mida tegelikult sügavuti ei tundnud. Koguduse 650.juubeli pidulikul jumala-teenistusel esinesime 2 lauluga ja koori 60.juubelil 7 lauluga. Järgnes jõulukontsert kirikus ja "Veelkord kaunid jõululaulud" Kullamaa kultuurimajas koos Lihula lauljatega.Selle hooaja märksõnaks võiks olla kollektiivi kokkuharjumine koorijuhiga, mis toimus põhiliselt suvise laulupeo repertuaari õppides.

Hooaja kestel toimus 43 proovi, 8 esinemist, 1+1 laulupeo eelproovi ja laulupeo kontsert. Õppisime selgeks 31 laulu, millest 10 laulupeo laulu olid kõigile uued. Ülejäänud repertuaar oli kõige võõram meie heale koorijuhile.

61.hooaeg kujunes kaunis tavapäraseks, sest koori kohustused ja ülesanded on üldjuhul seotud kirikuaasta tähtpäevadega. Seekord esitasime jõulumuusikakontserdi kahasse Risti Põhikooli laululastega. Uut lauluvara õppisime põhiliselt suviseks Lääne Praostkonna laulupäevaks, mis oli vana-aja stiilis. Kuna koori ammune traditsioon on olnud ka reisimine, siis tegime üle pika aja  suvel 1-päevase palverännaku mööda  Rapla-, Järva- ja Lääne- Virumaa kirikuid, millele eelnes laululaager. Pildialbum

62.hooaeg algas sünnipäevalauas, sest kõige rohkem sünnipäevi on meie kooris  sügisel. Ühtlasi pidasime plaane algavaks hooajaks. Jõulukava sai seekord päris huvitav, sest oli täiesti uusi kaasaegseid laule ja mõned lemmikud ka jõululaulude kuldvarast. Kontserdile andis värvi  viiuldaja Ellen Luts, kes mängis kaasa lauludele ja esitas soolopala oreli saatel. Selle hooaja kulminatsiooniks oli Suure-Jaani laulupäev 17.juunil. Repertuaari õppimisel saime oma koori repertuaari 5 laulu, millega käisime  naaberkirikutes laulmas. Suve lõpus kutsuti koguduse koor osa võtma Kullamaa kihelkonna tantsu- ja laulupeost, kus laulsime kaasa rahvuslikku repertuaari.      Kõlab Kullamaa tantsu- ja laulupeo lõpulaul "Bleimanni polk                                                                                        /foto Eevi Pärt, 20.08.2017/
                                            Lääne Elu artikkel
                                                Loit Lepalaan 
                                     Pilte ja artikkel Lihula Teatajas
Fotomeenutusi 62. hooajast:
Pildialbum 2017.a. kevadistest  laulureisidest
Koori suvi 2017

Koori 63.tegevusaasta juhatas 3.septembril sisse esinemine Kirbla kirikus. Järgmise külaskäigu eel olid 1. ja 8. oktoobril laulmised  Kullamaa kirikus. 11. novembril kutsuti meid  Vändra kiriku 230. aastapäeva pidustustele. Laulsime seal  koos Vändra koguduse naiskoori ja Vändra õigeusukiriku kooriga. Ülevaade tähtpäevast ajalehes   "Eesti Kirik" .   Pilte: Vändra sõpradelt,    Ivi album

Jõuluaeg algas laulmisega Kullamaa kirikus 3.detsembril, 1. advendipühapäeva teenistusel, kus esitasime kolm laulu.  Jõulumuusika kontserdil kandsime ette 10 laulu, millest 8 täiesti uued.

2018.aasta algus lisas konkreetsed kohustused koori igapäevaellu lähemaks kaheks kuuks ja kogu hooaja lõpuni. Harjutasime repertuaari EV100ks kodukandi tähtsamate ürituste tarvis: 23.veebruaril Üdrumal ja 24.veebruaril Kullamaal.     Video: EV 100 Üdrumal
Paralleeselt õppisime repertuaari selle suve praostkonna laulupäevaks 2.juunil Nõval ja 1.nelipüha teenistuseks 20.mail. Praostkonna laulupäeval käisid Aili, Maire,Tiina, Ülle, Maire, Erik,Tiiu, Helve, Helle ja Ivi.      Päev Nõval sõnas ja pildis, Urmas Lauri "Lääne Elu"

64. hooaeg algas alles oktoobri alguses. Esimeses proovis oli 4 sopranit ja 2 alti. Tervisehädad jäidki aeg-ajalt kogu hooajaks „kummitama”. Esialgses tööplaanis oli valmistumine laulmisteks lõikustänupühal (14.okt.), igavikupühapäeval (24.nov) ja jõululaupäeval.  Tegelikult oli aasta lõpus 7 esinemist ja tihe advendiaeg koos väikese reisiga Koeru. Traditsiooniline jõulukontsert oli seekord veidi ebatraditsiooniline. Laulsime alumisel küljerõdul kahasse noorte solistidega Kullamaalt ja Ristilt. Anneli, Mariie ja Mariliis esitasid 5 tuntud populaarset laulu ja koori poolt olid kavas 6 täiesti uut jõululaulu äsjailmunud laulikust.
2019. aasta algas lühikese „vaheajapausiga” ja rahuliku valmistumisega  praostkonna laulu-päevaks Varblas. Esinemised olid pühadel, laulupäeval ja laulupeotule vastuvõtmisel ning ärasaatmisel 6. ja 7.juunil Kullamaal . Piduliku punkti hooajale panime   1. nelipühal, kus laulsime 4 laulu.  9. juunil tekkis 3-kordne esinemine: kell 10 tavapärane piduliku missa kirikus, sellele järgnes kirikutorni 150. aastapäevale pühendatud mälestusüritus tornialuses ja kalmistul, mida täiendas koor kahe lauluga. 
64. tegevusaastal jätkus ka koori kahanemine. 
Kui jõulukontserdil oli kooris veel 5 sopranit, 3 alti, 2 tenorit ja 1 bass, siis kevadel oli meid kokku 10. Veebruaris lõpetas tervislikel põhjustel kooris laulmise sopran Maire K.

                            Video 1.ülestõusmispühal, 21.aprillil 2019: U.Sisask "Sanctus"

65. hooaega tahtsime kevadel tähistada läbilõikekonserdiga viie aasta jooksul omandatud parimatest lauludest. Alustasime septembri viimasel nädalal lõikustänupüha lauludega ja sellele järgnes tavapärane aasta lõpu kiire: põhiliselt  valmistumine 24.detsembri kontserdiks.
2020. aasta pidi olema laulupeoaasta. Õppisime selgeks 12 uut laulupeolaulu. Sellele lisaks veel mõned laulud praostkonna päevaks. 13.märtsist lõikas pandeemia kõik plaanid läbi. Laulupaus kestis meil umbes 2 kuud. Kevadistel pühadel esines tõeline minikoosseis: 6 lauljat + Ivi, kes laulis alti. Vaimulikud laulupeod jäid küll ära, aga  koguduses oli kaks tähtsat sündmust juuni alguses: 6. juunil torniristi ja muna pühitsemine ja paigldamine ning 7.juunil saime kogudusele jälle oma õpetaja. Laulsime mõlemal juhul 8-kesi. 
Siiski jäi alles üks laulupidu: Vaba Rahva Laul otsustati pidada 5.septembril ja 30.augustil oli õpetaja Kari Tynkkyneni ordineerimisteenistus.
5. septembril sadas paduvihma, aga laulurahvast ei peata miski - vihmapilved lihtsalt lauldi laiali. Vaba Rahva Laulul käisid Tiina, Ivi, Ülo ja Juta.
                                                 Kontserdi video 05.09.2020 

66. hooaeg oli üle aegade lühim. Kuidagi läbi häda valmistusime jõulukontserdiks. Laulu-harjutused ja teenistused kõik maskides. Lausime igaviku pühapäeval, 1.advendil ja 24. detsembril. Jõulukontserdiks saime selgeks 10 igihaljast jõululaulu ja lauljaid vaid 8.
Maskis lauljad 24.12.2020.
          /pildistas Ivi/Uuel aastal oli kooridel keelatud kokku tulla. Piirangud lõppesid suve hakul ja nii laulsime 2021.a. esmakordselt alles 25.juulil.  Väikese häälesoojenduse tegid sopranid ja aldid harjutades  salamahti oma endise koorijuhi Tooni 75. sünnipäeva äramärkimise tänuürituseks 15.augustil. Tahtsime teda üllatada, tervitada ja tänada paari lauluga, millest esimene oli  "Oo, kuidas tänan" (autor Tooni) ja teine "Õnnistussõnad"

  Kõlab  laul  "Õnnistussõnad"
               /pildistas Ants/