Pildikroonika 2

Fotokroonika  koguduse elust aastatel  2015 -2017  (pildigaleriid ja albumid sündmustest toimumise ajalises järjestuses).

                                                     
   2015

Album Kontsert "Veelkord kaunid jõululaulud" 06.01.2015 Kullamaa kultuurimajas
Tapio ja Mari-Kaarina Kullamaa kogudusemajas ja kirikus 3. ja 5.aprillil
Raahe sõprukoguduse esindajad Kullamaal 16.05.2015
1.nelipüha, 24.mail  Kullamaal ja Kirblas
Juulikuu koguduses Oreli- ja kammerorkestri kontsert 06.08.2015 Kuldleeripüha 09.08.2015 Advendiaeg kirikus Jõulukontsert  ja -jumalateenistus
                                                           
  2016

Jumalateenistus Üdruma seltsimajas 06.03.2016 Album  Raahe sõpruskoguduse külaskäik Kullamaale 16.04.2016
Külaskäik Kullamaale 16.04.2016 /Mari-Kaarina pildigalerii/
1.nelipüha jumalateenistus 15.05.2016 Tänujumalateenistus Urve Põldoja 60.sünnipäevaks. 28.05.2016 Õuekontsert praostkonna laulupäeval 04.06.2016 Leeripüha jumalateenistus 26.06.2016 Teenib õpetaja Küllike Valk 10.07.2016 Tobiase keelpillikvarteti kontsert 19.07.2016 Suvi koguduses: koori laululaager, palverännak,  orelikontsert kirikus Kullamaa Vabadussõja ausamba 90.aastap.-le pühendatud ajaloopäev 13.08,2016
                                   
  /fotod Katre Kuller/ Kirikukohv vabatahtliku töö tegijaile 04.09.2016 /pildistas Lembitu/ 1.advendiküünla süütamise- ja kodanikupäeva palvus 27.11.2016 Pärast palvust kohvijoomine kogudusemajas Rapla koguduse kooriga Jõulukirik 24.12.2016
                                                               2017

Saksa Piibliseltsi külalised Kullamaal 02.02.2017 Väärikas kingitus koguduse raamatukogule Loit Lepalaanelt. 12.02.2017 EELK Lääne praostkonna sinod Kullamaal 30.03.2017 /fotod Arvo Tarmula/ 1.ülestõusmispüha missa 16.04.2017 Ohtlike puude langetamine kirikaias 19. - 20.04.2017 Teeliste kirikut külastab Patika külakoor Harjumaalt. 10.06.2017 Album Kullamaa valla kultuuri- ja kirikuelu päev  22.06.2017
Album Tallinna Poistekoori kontsert  22.06.2017
Kirikukontsert "Otsekui  hirv" 05.08.2017 / pildistas Ivi / Pilte tänupäevast 01.10.2017 kirikus ja kogudusemajas Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert 01.10.2017 /pildistas Lembitu/ Pilte kirikukontserdist muusikapäeval /Helve pildid/ Album  Rahvuspäev Kullamaal 07.10.2017 /Arvo Tarmula fotod/
1.advendi jumalateenistus 03.12.2017
Jõulukirik 24.12.2017