Pildikroonika 2

Fotokroonika  koguduse elust aastatel  2015 -2017  (pildigaleriid ja albumid sündmustest toimumise ajalises järjestuses).

                                                     
   2015

Album Kontsert "Veelkord kaunid jõululaulud" 06.01.2015 Kullamaa kultuurimajas
Tapio ja Mari-Kaarina Kullamaa kogudusemajas ja kirikus 3. ja 5.aprillil
Raahe sõprukoguduse esindajad Kullamaal 16.05.2015
1.nelipüha, 24.mail  Kullamaal ja Kirblas
Juulikuu koguduses Oreli- ja kammerorkestri kontsert 06.08.2015 Kuldleeripüha 09.08.2015Advendiaeg kirikus Jõulukontsert  ja -jumalateenistus
                                                           
  2016

Jumalateenistus Üdruma seltsimajas 06.03.2016 Album  Raahe sõpruskoguduse külaskäik Kullamaale 16.04.2016
Külaskäik Kullamaale 16.04.2016 /Mari-Kaarina pildigalerii/
1.nelipüha jumalateenistus 15.05.2016 Tänujumalateenistus Urve Põldoja 60.sünnipäevaks. 28.05.2016 Õuekontsert praostkonna laulupäeval 04.06.2016 Leeripüha jumalateenistus 26.06.2016Teenib õpetaja Küllike Valk 10.07.2016Tobiase keelpillikvarteti kontsert 19.07.2016 Suvi koguduses: koori laululaager, palverännak,  orelikontsert kirikus Kullamaa Vabadussõja ausamba 90.aastap.-le pühendatud ajaloopäev 13.08,2016
                                   
  /fotod Katre Kuller/ Kirikukohv vabatahtliku töö tegijaile 04.09.2016 /pildistas Lembitu/ 1.advendiküünla süütamise- ja kodanikupäeva palvus 27.11.2016 Pärast palvust kohvijoomine kogudusemajas Rapla koguduse kooriga Jõulukirik 24.12.2016
                                                               2017

Saksa Piibliseltsi külalised Kullamaal 02.02.2017Väärikas kingitus koguduse raamatukogule Loit Lepalaanelt. 12.02.2017EELK Lääne praostkonna sinod Kullamaal 30.03.2017 /fotod Arvo Tarmula/1.ülestõusmispüha missa 16.04.2017Ohtlike puude langetamine kirikaias 19. - 20.04.2017Teeliste kirikut külastab Patika külakoor Harjumaalt. 10.06.2017 Album Kullamaa valla kultuuri- ja kirikuelu päev  22.06.2017
Album Tallinna Poistekoori kontsert  22.06.2017
Kirikukontsert "Otsekui  hirv" 05.08.2017 / pildistas Ivi / Pilte tänupäevast 01.10.2017 kirikus ja kogudusemajas Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert 01.10.2017 /pildistas Lembitu/Pilte kirikukontserdist muusikapäeval /Helve pildid/ Album  Rahvuspäev Kullamaal 07.10.2017 /Arvo Tarmula fotod/
1.advendi jumalateenistus 03.12.2017
Jõulukirik 24.12.2017